DIY: ga eens op volgorde staan

In elk team kan een andere ordening het leidende principe zijn. Pet thema of issue dat er speelt kan het leidende principe weer anders zijn. Feit is dat op het moment dat de ordening wordt verstoord er ongemak ontstaat: ‘gedoe’ en in ieder geval geen ‘flow’.

Welke ordening heeft voorrang? 

Binnen een groot recreatiebedrijf werkte ik met een team dat al jaren gedoe had met elkaar. Intern waren allerlei ’eilandjes’ ontstaan. Gaandeweg bleek dat alle teamleden in hetzelfde dorp woonden en elkaar daar op de een of andere manier privé ook tegenkwamen. Een aantal zag elkaar bij het voetbal, een aantal bij het bloemschikken, weer aan aantal bij de kapper etc. In dit team werd zichtbaar dat het persoonlijke systeem (hoe zij elkaar privé kenden) voorrang had op het functionele systeem (hoe zij op het werk met elkaar omgingen). Daardoor liepen veel dingen door elkaar heen, met veel geroddel tot gevolg. Door dit zichtbaar te maken en te ontrafelen kwam er een nieuw perspectief, voor de teamleden en het team als geheel.

Hoe het werkt 

Stel bij een teamvergadering voor om eens anders te starten.

  1. Vraag iedereen te gaan staan op volgorde van het aantal jaren in dienst.
  2. Vraag daarna hoe het is om zo te staan. Vraag dit aan het aantal collega’s dat het langste in dienst is, maar ook aan de middengroep en aan de ‘nieuwkomers’. Het geeft vaak nieuw inzicht.
  3. Daarna zou je kunnen vragen: “Ga nu eens staan op de volgorde die in ons team leidend is. Welke volgorde is bij ons aan de orde? … en doe dat zonder woorden. De beweging is pas klaar als deze klaar is...” Let wel: je mag dus echt niet spreken - dat is vaak lastig! Je mag elkaar niet duwen, trekken of een plaats toewijzen: de ordening ontvouwt zich vanzelf. Neem de tijd.
  4. Vraag vervolgens aan iedereen op welke volgorde hij/zij is gaan staan, en wat maakt dat hij of zij daar staat. Hier zie en ervaar je wat er in de onderstroom zoal speelt in het team. Welke ordening is hier van belang? En werkt het, of zijn hier patronen waar eens naar gekeken moet worden?
  5. Als extra zou je nog kunnen vragen welke ordeningen nog meer van belang zijn. En nodig het team ook daar te gaan staan. Bijvoorbeeld de oude en de jonge garde, de traditionele en de innovatieve mensen, de eilandjes en het type functie.

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep