Verlies in organisaties - hoe daarna weer verder?

We hebben het niet vaak over de verlieseffecten na een reorganisatie. En dan vooral over het gevoel van verlies dat je kunt overkomen als team of teamlid, als medewerkers worden ontslagen of wanneer oude werkwijzen worden vervangen. Kortom: er lijkt weinig aandacht voor ‘rouwen bij organisatieverlies’.

Tijdens het interview met Arjan Rooyens (naar aanleiding van de eerste editie van Voetenstappen in het Veld) vertel ik hierover. We hebben het over het belang van Holding Space creëren, ruimte voor een gesprek over het achterliggende van de reorganisaties, het door-etteren en getuige zijn. En ik ga in op hoe je organisatieopstellingen met eigen teamleden kunt inzetten om patronen hierin te ontrafelen.

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep