Teamsessies ‘Rollen binnen een SSC’

Bij de opbouw van een groot Shared Service Center waar medewerkers ondersteunende producten en diensten leveren aan een netwerkorganisatie zijn teamsessies gehouden binnen het facilitaire cluster. Tijdens deze teamsessies is gewerkt aan de nieuwe rollen en nieuwe samenwerkingsvormen om het team toe te rusten voor de nieuwe taak.

Enkele thema's die naar voren kwamen: "Wat zijn de taken van de coördinatoren die sturing geven aan de uitvoerende processen?" en "Hoe is de rolverdeling met het bedrijfsbureau en de adviseurs en de regieorganisatie: wie doet wat?"

Tags: training, praktijkvoorbeeld, praktijkvoorbeeld training & coaching, shared service center

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep