Strategisch omgevingsmanagement - leerlijn op maat

Het leren schakelen tussen stakeholders, issues in chaos en orde, tussen variatie en eenvormigheid, tussen loslaten en verbinden en tussen bewegen en vastzetten.

In september is de leerlijn Strategisch omgevingsmanagement (SOM) ontwikkeld ism Martijn Koobs en gestart met omgevingsmanagers vanuit de provincie, gemeente en waterschap.

De behoefte bestond om als opvolging van de training projectmatig werken binnen de overheid specifiek voor omgevingsmanagers een training om maat te ontwikkelen; Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Hierbij wordt een verdiepingslag gemaakt naar de verdere kwaliteit en professionalisering van deze functie. De intentie van deze training is het vergroten van de persoonlijke vaardigheden en competenties van de omgevingsmanagers, zodat zij optimaal de projectteams kunnen ondersteunen. Het sluit aan bij de behoefte door te groeien naar omgevingsmanagement binnen grotere en meer complexe opgaven binnen de politieke context.

Items van deze leerlijn

Door middel van kennisblokken wordt gewerkt aan de theorie, met daarbij direct de verbinding naar de eigen praktijk. Het steeds oefenen, werken met stakeholders, de eigen issues en de uiteenlopende belangen tijdens de trainingsdagen en werkateliers maakt het waardevol. De inzet van deelnemers als co-trainers bevordert de betrokkenheid en geeft extra richting aan deze leerlijn.

Onderwerpen zijn onder meer:

  • Mutual Gains Approach en de bijbehorende methodiek Strategisch OmgevingsManagement (SOM)
  • Communicatie; hoe optimaal inzetten ook bij stakeholders in weerstand.
  • Wat is de kernboodschap?
  • Juridische procedures; wat is jouw meerwaarde als omgevingsmanager?
  • Politieke dynamiek; hoe spelen we het spel en wie heeft welke rol? (woordvoerder, lobbyist, communicatie en de omgevingsmanager)
  • Jouw kwaliteit optimaal inzetten bij de verbinding maken met jouw omgeving, de belangen; oordeelvrij luisteren
  • Valkuilen bij de communicatie met de ander.

Tags: omgevingsmanagement, SOM, Mutual Gains Approach, belangenmanagement, stakeholder, issue-analyse

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep