Ontwikkeling managementtool Visual2Focus

Het instrument dat tijdens de thesis is ontworpen, wordt op dit moment verder ontwikkeld. Visual2Focus is een interactieve tool, die ondersteuning biedt bij het verhelderen van vraagstukken en het gezamenlijk focussen. Het prototype is in veel verschillende settings uitgeprobeerd en wordt nu verder vormgegeven. Na de zomer wordt de definitieve versie verwacht.

Afdrukken E-mail

MBA-studie afgerond

Annelies Meijers heeft september 2008 haar MBA-studie succesvol afgerond aan het International Facility Management Expert Centre (www.IFMEC.nl), verbonden aan de Maastricht School of Management. Annelies Meijers heeft onderzoek gedaan naar ‘De Regie van Shared Service Centers' en de knelpunten die hierbij naar voren komen. Dit heeft ondermeer geresulteerd in het ontwerpen van een instrument, dat behulpzaam kan zijn bij het oplossen van deze knelpunten. De uitkomsten van het onderzoek en thesis zijn op te vragen.

Afdrukken E-mail

EuroFM

In het voorjaar heeft Annelies Meijers Facility Management Nederland, kortweg FMN, vertegenwoordigd in Londen tijdens de EuroFM meeting.

Afdrukken E-mail

30-06 en 08-12 Masterclass Krachtig Teams Bouwen

Er zijn veel verschillende oorzaken waarom het functioneren van een team moeizaam kan verlopen.Teamprestaties zijn erg afhankelijk van de omgeving of aansturing van het team, de samenwerking binnen het team, niet functionerende patronen of het niet benutte potentieel van de teamleden en de inbreng van de teamleden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep