Steeds meer opdrachten teamcoaching: stroeflopende teams

Wellicht een gevolg van de crisis of gewoon de tijd, waarin organisaties rollen van verandering naar verandering. Annelies Meijers wordt steeds meer gevraagd teams te begeleiden die stroef lopen, of teams die simpelweg effectiever willen samenwerken.

Teamcoaching gaat over het ontdekken en benoemen van patronen in een team, om vervolgens het team te helpen om de niet-productieve patronen te vervangen door effectievere vormen van samenwerking. Teamcoachen is: lastige kwesties bespreekbaar maken, iedereen heel houden en uitdagen, haalbare en betekenisvolle stappen op weg naar verbetering identificeren en veranderingen (leren) zien en waarderen.

Overall view

Onze visie is dat alles met elkaar verbonden is; en die verbanden maken het systeem. Voor een organisatie is het geheel in balans, als iedereen zich verbonden voelt met de kernwaarden en kerntaken, als er wordt samengewerkt om doelen te halen, als medewerkers op de goede plek zitten en zij hun potentieel ten volle inzetten. We werken met een eenvoudig model, waarmee complexe en conflictueuze interactiepatronen tussen mensen in organisaties in kaart worden gebracht.

Door niet de zoomlens naar de brandhaarden te kijken, maar met een groothoeklens naar het systeem als geheel, ontwikkelen we gezamenlijk inzicht in patronen die zichzelf ongewild in stand houden. Deze inzichten bieden het vertrekpunt voor het nadenken over oplossingen. Het effect is beweging.

Tags: coaching, teamcoaching, systeemdenken, teamontwikkeling

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep