Ook tijd voor ontwikkeling: opleiding systemisch coachen

Naast de veelheid aan inspirerende opdrachten die ik de afgelopen jaren heb vervuld, vind ik het ook belangrijk om tijd te maken voor ontwikkeling. In juni ben ik gestart met een specifieke coachingopleiding, als vervolg op de opleiding tot professioneel coach bij The Lime Tree, die ik 2011 heb afgerond.

Doordat ik zowel teams als individuen coach en daarin de onderliggende patronen probeer te verduidelijken, is de opleiding systemisch coachen bij het Bert Hellinger Instituut Nederland een logische keuze. Op de site van het Bert Hellinger Instituut Nederland wordt de opleiding als volgt beschreven:

Systemisch coachen is een kunst, een houding en voor een deel techniek. Het is de kunst van het tot leven brengen van de systemen waar de cliënt deel van uit maakt en het doen oplichten van de patronen daarin. [...] Het is de techniek van de juiste vragen stellen, de precisie om de juiste interventies voor te stellen en waar te nemen wat daar de effecten van zijn.

Systemisch coachen verschilt op een aantal belangrijke punten van klassieke (management) coaching:

We gebruiken een andere vorm van informatie, namelijk vooral de onbewust of halfbewust opgeslagen holografische informatie die iemand heeft op het moment dat je deel uitmaakt van een systeem. We moeten dus toegang tot die informatie zien te krijgen.

We gebruiken in het coachingsproces de systemisch fenomenologische principes om patronen en onderstromen in een systeem te benaderen, te ontrafelen en flow en energie weer bereikbaar te maken: systemen willen compleet zijn; systemen willen uitwisselen; systemen zoeken naar een intrinsieke ordening.

De focus is in eerste instantie het welzijn van het systeem als geheel, en daarbinnen of daarna het welzijn van de cliënt. De liefde voor de cliënt stroomt dus via de liefde voor het systeem als geheel.

Meestal is het systemische coachingstraject van korte duur: wanneer er een patroon aan het licht gekomen is, is er vaak een incubatietijd nodig voor de coachee, waarin beelden bezinken en nieuwe patronen beginnen te kristalliseren. In die zin heeft systemische coaching paralellen met het U proces van theory-U.

 

Tags: coaching, organisatieontwikkeling, Theory U, Bert Hellinger Instituut, systemisch werken

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep