Ontwikkeling zorglijn met drie jeugdzorgorganisaties

Onlangs heeft AM Kwadraat een bijzondere opdracht gekregen: ontwikkel als procesbegeleider samen met drie jeugdzorgorganisaties een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Samen met een team zeer gemotiveerde jeugdartsen en verpleegkundigen zijn we aan de gang gegaan om een passende zorglijn voor deze kinderen te ontwikkelen.

Hoe pakken we dat aan?

We maken onder meer gebruik van scrumsessies: korte actieve, creatieve sessies, waarbij snel tot de kern wordt gekomen. Als basisgedachte gebruiken we Theory U; niet direct naar de oplossing, maar er samen voor gaan om veel breder te kijken. Zonder oordeel, met frisse blik!

De Gouden Cirkel van Sinek komt dan naar voren; dus vooral op zoek naar de WHY. Verder wordt de kracht van beelddenken, het generatiedenken (o.a. van Aart Bontekoning) maar ook organisatieopstellingen ingezet. Een van de teamleden deelde in een blog als volgt haar ervaring met betrekking tot de aanpak:

Met organisatie opstellingen hebben we getoetst of we goed zitten met 'onze why'. Voor mij was dit de eerste keer dat ik dit deed en het heeft echt indruk op me gemaakt! Je kijkt op een andere manier door vooral te voelen. Ik vertegenwoordigde in beide opstellingen een van de partijen en voelde, afhankelijk van de opstelling, passiviteit en weerstand maar ook warmte en steun. De verklaring van de opstelling was zo herkenbaar en indrukwekkend dat ik er thuis niet over uit gepraat raakte.

 

De organisatieopstelling is maar één van de leuke motiverende werkvormen. Normaal ben ik na twee en een half uur uur vergaderen duf en moe, nu loop ik geïnspireerd en vol energie de ruimte uit. Het is een voorrecht om samen met leuke gemotiveerde collega’s te bouwen aan een “JGZ doorgaande lijn 0-18” die er toe doet en ik ben blij dat Annelies Meijers ons hierbij mag begeleiden.

 

am kwadraat why

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep