Huisvestingevaluatie bij een nieuwbouwlocatie ministerie OCW

Mei 2009  is een nieuwbouwlocatie van OCW in gebruik genomen. AM Kwadraat is gevraagd een gedegen huisvestingevaluatie te houden met betrekking tot de indeling en de kantoorinrichting.

Het doel van de huisvesting evaluatie is als volgt geformuleerd:

  1. Het evalueren van de huidige inrichting en indeling van het gebouw, met als doel te komen tot voorstellen ter verbetering van de inrichting en indeling van het gebouw die de organisatie in staat stelt haar doelen te bereiken.
  2. Dit middels enquête, observatie en interviews.

Van belang waren de volgende onderdelen:

  • hoe beleven medewerkers hun kantooromgeving?
  • hoe goed ondersteunt de werkomgeving het werkproces?
  • in welke mate draagt het gebouw en de inrichting van het gebouw bij aan het bevorderen van de samenwerking en integratie?

Tags: HNW, huisvesting, praktijkvoorbeeld HNW

Afdrukken E-mail

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep