Zwermen en zelfsturing - het nieuwe samenwerken

Het voorbeeld FM2Share

Nieuwe vormen van samenwerken zijn in opkomst. Door de technische ontwikkelingen is het oude adagium “kennis is macht” inmiddels vervangen voor het nieuwe “kennisdelen is macht”. Annelies heeft samen met Judith Donkers en André Westerhuis (allen ambassadeurs van de zwerm FM2Share) geschreven aan een artikel over een nieuwe besturingsvorm: zwerm.

In dit artikel, gepubliceerd in FMI, staat de zwerm als nieuwe samenwerkingsvorm centraal én hoe deze werkvorm ook binnen een reguliere organisatie meerwaarde kan bieden.

pdfLees hier het volledige artikel uit FMI 12-2012

Tags: coaching, FMI, FM2Share, zwerm, zelforganisatie, besturing, organisatie, cocreatie

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep