Veel media aandacht voor FM2Share

De ontwikkeling van de facilitaire zwerm FM2Share krijgt veel media aandacht en lijkt een succes te worden.

Bezoekersmagazine Vakbeurs Facilitair

In Bezoekersmagazine Vakbeurs Facilitair 2012 is een artikel opgenomen over de beursdeelname van FM2Share.

Lees hier het hele Artikel 

FM professionals gaan samenwerken in FM2Share

Tijdens de vakbeurs Facilitair in Den Bosch wordt FM2Share voor het eerst gepresenteerd. FM2Share is een initatief van en door zelfstandige Facility Management Professionals (en kleine bedrijven tot 5 personen) binnen het FM-domein. Hiermee wil de groep laten zien wat er allemaal mogelijk is als een grote groep zelfstandige professionals bij elkaar komt om doelen te bereiken die voor individuele personen onmogelijk lijken.

Lees hier het hele artikel.

Tags: HNW, praktijkvoorbeeld HNW, praktijkvoorbeeld projectmanagement, zwerm, zwermintelligentie

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep