Yvonne Lonis

Ik ontmoet bij AM Kwadraat heel veel verschillende kleuren en stijlen. AM Kwadraat knoopt deze aan elkaar, voegt ze samen en zet deze in om de doelen van de klant te halen. Naast het resultaatgerichte is er veel plek voor de mens. Annelies weet mens aan resultaat te verbinden op een blije en kleurrijke manier. Ze verbindt mensen. Ze verbindt methoden. Ze weet daarbij binnen en buiten de lijnen te kleuren. Heerlijk om met het palet van AM Kwadraat te mogen samenwerken.

Yvonne Lonis, www.trainingworks.nl

Collega-trainer, collega systemische intervisiegroep en buddy Holding Space-opleiding

Yvonne Lonis

Afdrukken E-mailadres

Betty Kesteloo

Krachtig. Veelzijdige kennis. Inspireert en maakt blij. Continu vernieuwend in tools & denken. Gaat verder waar anderen stoppen. Dringt door tot de kern. Kruipt onder de huid. Faciliteert het ECHTE gesprek. Autoriteit in opstellingen. Female power. Luisteren. Nodigt uit tot het tonen van kwetsbaarheid. Laat mensen hun eigen kracht (her)vinden. 

Betty Kesteloo, Director Events bij Bohn Stafleu van Loghum, Opdrachtgeefster teamontwikkeling Event-Team

Afdrukken E-mailadres

Judith Schwarte

AM Kwadraat heeft onze organisatie (jeugdgezondheidszorg) bij een veranderproces mogen begeleiden. Elke sessie was een feestje! Ik heb genoten van het enthousiasme van Annelies en van haar grote palet aan werkvormen. Telkens weer gingen we op een andere manier aan de slag met ons verandertraject. AM Kwadraat maakt zichtbaar wat onzichtbaar is en krijgt daarmee systemen in beweging. 

Vanaf de eerste ontmoeting met AM Kwadraat ben ik fan! Wat een passie en werklust ervaar ik bij AM Kwadraat. Het werkt aanstekelijk! AM Kwadraat heeft mij begeleid bij het coachen van ‘veranderteams’. Annelies inspireert mij en ik bewonder haar deskundigheid. Dankzij deze begeleiding ben ik gegroeid als coach én als mens. Dank daarvoor!

Judith Schwarte, Jeugdarts – GGD en Systemisch coach

Teamcoach - teamcoach doorgaande lijn 0-18 jaar

Afdrukken E-mailadres

Rick van den Berg

Mijn team heeft meegedaan aan de training ‘Team Next Level’. Het was een nieuw samengesteld team dat binnen drie jaar een nieuwe Omgevingsvisie voor Brabant moest maken. De training heeft ons een vliegende start opgeleverd voor deze grote opgave. 

Door aan de voorkant bewust stil te staan bij de individuele kwaliteiten, de rollen in het team en het ‘waarom’ van de opdracht zijn we in staat geweest om snel uit de startblokken te komen.

Rick van den Berg

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Bart Swaans

Al meerdere jaren heb ik vanuit verschillende rollen mogen werken met AM Kwadraat: als co-trainer, opdrachtgever en H-manager. 

Ik ervaar AM Kwadraat als een betrokken bureau dat dicht op de organisatie zit. Tegelijkertijd is er een gezonde afstand om te reflecteren en de juiste inhoud en aanpak toe te passen. De aanpak van AM Kwadraat is sterk gericht op verbetering en ontwikkeling. Dit komt in alle facetten naar voren, zowel in de persoonlijke kant, de vorm en aanpak van trainingen als in de vorm van het projectmatig werken. Dit leidt ertoe dat de training of aanpak nooit precies hetzelfde is als de vorige keer. Deze worden continu verder ontwikkeld en verbeterd. Het team van AM Kwadraat is een mooie mix van persoonlijkheden, stijlen en voorkeuren en daarmee een team dat resultaat boekt en inspireert. Dit leidt ertoe dat er steeds veel in beweging en onder de aandacht is. Ik vind dat heerlijk.

Bart Swaans, Manager Verkeer & Vervoer,
Cluster Mobiliteit & Infra Opdrachtgever en
co-trainer Provincie Noord-Brabant

Bart Swaans

Afdrukken E-mailadres

René Peusens

AM Kwadraat betekent voor mij het genereren van een enorme hoop energie, die erop gericht is om mensen vooruit te helpen. Aan de basis hiervan staan de professionaliteit van de trainers en het commitment van de betrokken trainers. Hiermee werk ik heel graag samen!

René Peusens, Project- en programmamanager. Opdrachtgever en co-trainer Provincie Noord-Brabant, training Team Next Level en training Effectief programmamanagement.

René Peusens

Afdrukken E-mailadres

Myra van Dijk

Inmiddels werk ik 5 jaar samen met AM Kwadraat. Mijn werkgever, Provincie Noord-Brabant, heeft AM Kwadraat ingehuurd om projectmatig werken in de organisatie uit te rollen o.a. door het organiseren van trainingen (PPM/PPO). Het eerste jaar was ik deelnemer van de pilot PPM. Ik was direct zo enthousiast over de manier van trainingen geven dat ik daarbij wilde zijn: ik werd (co-)trainer!

Creativiteit

De kracht van AM Kwadraat zit in CREATIVITEIT: vernieuwend denken en werken, een andere manier van training aanbieden. Deelnemers gaan na een korte uitleg zelf aan de slag met het principe ‘Learning by doing’ via uitdagende werkvormen/huiswerk. Hierin zien we groei, zowel op de inhoud als persoonlijke effectiviteit. Na een dag training stappen de meeste deelnemers met een hoofd vol ideeën, acties en huiswerk blij de deur uit. Bij welke trainingen zie je dat nou? Projectmatig werken wordt leuk! Iedere deelnemer weet na afloop waar zijn eigen kracht zit en kan resultaat gaan leveren vanuit een intrinsieke drive, kennis en taakvolwassenheid. 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Siets Bakker

Het eerste dat je ziet als je AM Kwadraat ontmoet is de ‘abundance’. In de vorm van energie, enthousiasme en aanwezigheid. Maar zonder dat het als een lawine over je heen komt. Het is geen lawaai.

Annelies is een Zeeuwse. Ik voel gelijk de wind, het water. Als ik met je werk, dan voel ik me vrij. Ik voel me geborgen in onze relatie. Ik voel me vrij om te bewegen en weet dat ik vertrouwd word. Je schept een duidelijk kader waarbinnen ik mag bewegen. Jij hebt de lead, jij bent in control. En dat is fijn, want zo kan ik er zijn, naast jou, bij jouw opdrachtgevers. 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep