Yvonne Lonis

Ik ontmoet bij AM Kwadraat heel veel verschillende kleuren en stijlen. AM Kwadraat knoopt deze aan elkaar, voegt ze samen en zet deze in om de doelen van de klant te halen. Naast het resultaatgerichte is er veel plek voor de mens. Annelies weet mens aan resultaat te verbinden op een blije en kleurrijke manier. Ze verbindt mensen. Ze verbindt methoden. Ze weet daarbij binnen en buiten de lijnen te kleuren. Heerlijk om met het palet van AM Kwadraat te mogen samenwerken.

Yvonne Lonis, www.trainingworks.nl

Collega-trainer, collega systemische intervisiegroep en buddy Holding Space-opleiding

Yvonne Lonis

Afdrukken