Rick van den Berg

Mijn team heeft meegedaan aan de training ‘Team Next Level’. Het was een nieuw samengesteld team dat binnen drie jaar een nieuwe Omgevingsvisie voor Brabant moest maken. De training heeft ons een vliegende start opgeleverd voor deze grote opgave. 

Door aan de voorkant bewust stil te staan bij de individuele kwaliteiten, de rollen in het team en het ‘waarom’ van de opdracht zijn we in staat geweest om snel uit de startblokken te komen.

Rick van den Berg

De verschillende werkvormen zorgden ervoor dat de juiste gesprekken plaatsvonden op zowel de ‘harde’ projectmatige kant als aan de ‘zachte kant’, de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kan ieder op zijn of haar kracht ingezet worden, waardoor er energie ontstaat in plaats van weglekt. Hiermee kom je in de juiste flow. Als je met plezier en passie aan een project begint, volgen de prestaties vanzelf.

Rick van den Berg, Programmamanager Omgevingswet bij Provincie Noord-Brabant, co-trainer en opdrachtgever Provincie Noord-Brabant

Rick van den Berg

rick van den berg groep

Afdrukken