Mariël Hylkema

Waar Annelies komt, creëert ze energie en nodigt ze uit tot dialoog en beweging. Stilstaan is er niet bij, beweging vanuit het contact is de bedoeling! Vliegwiel is het woord dat bij me opkomt.

“Een vliegwiel is een wiel met grote massa dat verschillende functies kan vervullen.” 

Zo heeft AM Kwadraat/Annelies door het creëren van beweging impact op organisaties en leden van organisaties vanuit verschillende functies als teamcoach, trainer, begeleider van opstellingen en organisatieadviseur. 

“Een vliegwiel kan dienen om tijdelijke energie op te slaan, die later weer wordt vrijgegeven als het nodig is.” 

Tijdens de trainingen en teamcoaching borgt AM Kwadraat op ludieke wijze de betekenis van het traject, persoonlijke en/of teamontwikkeling door verankering in een symbool / eindproduct. Een blijvende herinnering die cliënten later weer als inspiratiebron kunnen gebruiken.

“Een vliegwiel kan daarnaast dienen om een machine gelijkmatiger te laten lopen. Het ondersteunt de goede gang van de motor.” 

AM Kwadraat plaatst persoonlijke en teamvraagstukken in een grotere (organisatie)context en begeleidt de cliënt vanuit een systemische benadering.

“Bij het in gang brengen van het vliegwiel wordt arbeid omgezet in kinetische energie.” 

Bij Mariël Hylkema

Arbeid is ook direct een associatie bij Annelies. AM Kwadraat staat voor hard werken, doorzettingsvermogen en een enorme betrokkenheid en loyaliteit.

“De werking van het vliegwiel berust op het grote traag-heidsmoment als gevolg van de grote massa. Hoe groter het traagheidsmoment, hoe moeilijker het vliegwiel op gang te krijgen, maar eenmaal draaiend is het moeilijk af te remmen en blijft de rotatie gelijkmatig.” 

De vertraging die AM Kwadraat/Annelies organisaties en individuen kan bieden in de vorm van teamcoaching, opstellingen en trainingen zijn het vliegwiel voor ontwikkeling en beweging richting de toekomst. De afbeeldingen die te vinden zijn van vliegwielen geven op geen enkele manier de dynamiek weer die AM Kwadraat/Annelies brengt. Een vliegwiel alleen levert geen beeld van betekenis. De betekenis bruist er vanaf als het vliegwiel onderdeel wordt van de gehele machine, het grotere (systemische) geheel. Iedereen die AM Kwadraat kent, heeft daar energieke beelden bij.

Mariël Hylkema, Manager Zorgned Automatisering 

www.zorgned.nl - MeidenManagementBoekenClub

Afdrukken