AM Kwadraat - testimonial Jeanne Martens

Jeanne Martens

AM Kwadraat onderscheidt zich van andere bedrijven door de blik naar buiten en de beweging.  Scherp en met de blik naar buiten, op zoek naar verbinding met nieuwe ideeën en met andere mensen.

AM Kwadraat staat ook voor delen. Annelies reflecteert vanuit haar kennis en kunde op ontwikkelingen die ze ziet en deelt dat met ‘de wereld’. Op die manier word je (on)bewust meegenomen in het systemisch denken en het herkennen van patronen. Fijn om dit soort cadeautjes te krijgen.

Jeanne Martens,

Voorzitter VVAO Nederland

Hoofdbestuur VVAO en Entrepeneuses VVAO Den Bosch

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep