Bart Swaans

Al meerdere jaren heb ik vanuit verschillende rollen mogen werken met AM Kwadraat: als co-trainer, opdrachtgever en H-manager. 

Ik ervaar AM Kwadraat als een betrokken bureau dat dicht op de organisatie zit. Tegelijkertijd is er een gezonde afstand om te reflecteren en de juiste inhoud en aanpak toe te passen. De aanpak van AM Kwadraat is sterk gericht op verbetering en ontwikkeling. Dit komt in alle facetten naar voren, zowel in de persoonlijke kant, de vorm en aanpak van trainingen als in de vorm van het projectmatig werken. Dit leidt ertoe dat de training of aanpak nooit precies hetzelfde is als de vorige keer. Deze worden continu verder ontwikkeld en verbeterd. Het team van AM Kwadraat is een mooie mix van persoonlijkheden, stijlen en voorkeuren en daarmee een team dat resultaat boekt en inspireert. Dit leidt ertoe dat er steeds veel in beweging en onder de aandacht is. Ik vind dat heerlijk.

Bart Swaans, Manager Verkeer & Vervoer,
Cluster Mobiliteit & Infra Opdrachtgever en
co-trainer Provincie Noord-Brabant

Bart Swaans

Afdrukken