Annette Kellenaers

Het is Annelies gelukt om een groep bevlogen medewerkers écht buiten de kaders te laten denken en een toekomstbestendige visie te laten beschrijven. Dat heeft ze gedaan met behulp van gefundeerde methodieken, maar ook door haar persoonlijkheid: warm, open, recht door zee en opbouwend.

Annelies maakt het verschil voor die bevlogen medewerkers: eindelijk kunnen ze vorm geven aan hun ideeën en idealen. Op een zeer aansprekende manier hebben ze bruikbare handvatten gekregen om dit met elkaar te doen. Annelies gaf inzicht in oude patronen en maakte hen bewust van wat er moet gebeuren.

Annelies maakt ook het verschil voor de organisatie. Vanuit haar kennis over organisaties en het managen van teams heeft ze snel door wat een organisatie nodig heeft. Daarbij pakt ze direct en zonder flauwekul door. Wat Annelies ziet, benoemt ze, duidelijk en krachtig. Je kunt niet om haar heen, ook al is ze wat kleiner van stuk. En Annelies maakt het verschil voor mij, als programmaleider, omdat ze haar opdracht continu blijft afstemmen met het programmadoel. Ze sterkt de medewerkers in hun ideeën, waardoor er veel energie de juiste kant op gaat stromen en het resultaat van de sessies bruikbaar is voor het totaal van het programma.

Indirect maakt ze ook nog het verschil voor de overige medewerkers. Iedereen is zo enthousiast over de aanpak én de opbrengsten. Wat weerhoudt hen om een veranderende weg in te slaan en het vizier op de toekomst te richten? Om echt te vernieuwen? Annelies krijgt het voor elkaar en dat gun je iedereen. 

Annette Kellenaers, Projectleider, organisatie- en beleidsadviseur in de zorg voor de jeugd

Opdrachtgever doorgaande lijn 0-18 jaar Jeugdzorg

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep