DIY: werk met co-trainers van de opdrachtgever

Bij het merendeel van mijn opdrachten werk ik met interne coaches en trainers samen. Dat doe ik bewust, want de ingezette organisatieontwikkeling gaat ook door als wij als externe coaches of trainers zijn uitgezwaaid. Tijdens de opdracht ga ik dan ook actief op zoek naar medewerkers voor die rol.

Als het past binnen de vraag van de opdrachtgever, vraag ik de opdrachtgever of hij of zij wil onderzoeken of er co-trainers zijn. Wie zou willen meecoachen of -trainen in het veranderproces? Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen animo voor was! Integendeel, vaak melden heel veel medewerkers zich daarvoor aan.

Potentieel benutten

Dat is niet zo gek, want heel veel mensen zijn in hun vrije tijd coach of trainer bij de voetbal-, hockey- of andere sportclub, of ze hebben een andere bezigheid waarin ze die rol vervullen. Ik durf te stellen dat er in iedere organisatie heel veel kwaliteit aanwezig is. Benut dit potentieel, raad ik je aan!

Benut het potentieel van co-trainers

Intakegesprek

Na de aanmelding voeren we een intakegesprek met degenen die zich hebben aangemeld. Daarin vragen we naar iemands achtergrond, maar vooral ook naar wat het verlangen is: gaat het om het delen van zijn/haar eigen specialisme, of wil diegene vooral ook een groep verder brengen en kan hij of zij afstemmen op wat de ander nodig heeft. Kortom: is iemand vooral graag docent of trainer of eerder een coach. Dat zijn echt verschillende rollen.

Co-trainers

Learning-on-the-job

De co-trainers bereiden met ons de lessen voor en faciliteren een onderdeel van de training of teamcoachingsdag. Vooraf worden leerdoelen besproken en naderhand geëvalueerd. Dit is een mooie vorm van ‘learning on the job’.

Train-the-trainer

Bij de start en tussentijds organiseren we ‘train de trainer’-dagen. Daarbij gaan we in op groepsdynamiek, het design, de opbouw van de dag en de werkvormen. Ook bespreken we onderwerpen als omgaan met weerstand en ‘Hoe ben jij als coach of trainer? Wat is jouw plek, met wie of wat ben jij het meest verbonden; tegen welke patronen loop je aan als je met een groep werkt?

Co-trainers

Aanpak

  1. Ga bij veranderopgaven eens na wie belangstelling heeft om vanuit een coach- of trainersrol een bijdrage te leveren. Wie willen en kunnen zich hierin verder ontwikkelen? Een intake is een belangrijke start hierin.
  2. Ga na of de organisatie hiervoor tijd wil vrijmaken. Bedenk daarbij dat het een investering is die deze collega’s én de organisatie ook op lange termijn veel zal brengen.
  3. Ga vervolgens aan de slag met een intakegesprek, learning-on-the-job en train-the-trainerdagen zoals hiervoor beschreven.

Co-trainers

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep