“Ik wil hier niet zijn!!”

Een goede start is het halve werk!

Zit je ook weleens in een vergadering waarbij je al snel merkt dat sommige collega’s er eigenlijk niet willen zijn? Je bevindt je in een situatie die van alle aanwezigen veel energie vraagt. We noemen het ook wel een energielek. Sommige mensen zijn op zo’n moment meer aanwezig ‘op het tweede scherm’. Ze zijn niet in het ‘hier en nu’. Voor zichzelf en het team proberen ze te verantwoorden waarom ze ergens weerstand tegen voelen. Wanneer iedereen echt aanwezig is, komt de energie in de groep vrij en kun je samenwerken, samen ontwikkelen en je samen verwonderen. Hoe bereik je dat als leidinggevende, teamcoach of als teamlid?

Ruimte geven

Bij de start van teamcoachingsessies maak ik regelmatig mee dat mensen zichzelf niet hebben georganiseerd en om een of de één of andere reden niet helemaal aanwezig zijn. Ze lijken wat op slot te zitten. Voordat ik met een groep van start ga, probeer ik altijd te achterhalen hoe mensen erbij zitten op zo’n dag. Hebben ze er zin, is er misschien sprake van enige weerstand, zetten zij een ‘filter’ voor zichzelf neer? Niet zo lang geleden stond ik voor een groep professionals met een aantal nieuwe collega’s in het team. Doel van de meeting was elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken over het versterken van de samenwerking. Ik merkte een diversiteit in de groep. De groep ‘Ik heb er zin in, kom maar op’ en de groep ‘Waarom zit ik hier? Ik heb wel iets beters te doen!’
Een check-in is dan waardevol. Neem de tijd om iedereen het woord te geven en te ontdekken welke stemmen er zijn in de groep. In het rondje kwam ik bij een persoon die niet helemaal aanwezig leek. Hij gaf eerlijk aan de middag als zinloos te beschouwen en wel wat beters te doen te hebben, vorige keren waren de meetings ook op niets uitgelopen.

En weer door..?

Pfff... Op zo’n moment heb je de neiging snel door te gaan naar de volgende. Je hoopt dat het merendeel van de groep er wel zin in heeft en dat je het programma kunt voortzetten. Inmiddels weet ik dat ‘ruimte openhouden’, nieuwsgierig zijn, vertragen en het uitstellen van een oordeel belangrijke startpunten zijn voor zo’n middag. “Holding Space”, zoals Heather Plett dat noemt. “Oké, je hebt dus wel wat beters te doen. Herken je dat bij dit soort meetings?”, vroeg ik hem. Hij antwoordde bevestigend en ik nodigde hem uit hier wat meer over te vertellen. Daarna gaf ik aan dat er mogelijk meer collega’s waren die hetzelfde gevoel hadden en hij waarschijnlijk niet de enige was. Verbaasde maar ook bevestigende blikken om mij heen waren het gevolg. Ik vroeg om vingers. Daar gingen er enkelen de lucht in. “Je hebt dat gevoel dus niet alleen.” We keken waar dat gevoel vandaan kwam, wat was het achterliggende? Natuurlijk was ik ook nieuwsgierig wie er wel zin in hadden elkaar beter te leren kennen en te bekijken hoe de samenwerking versterkt kon worden en wat er eerder niet goed was gegaan. Ook die medewerkers waren aanwezig en hadden de ruimte dat uit te leggen. Ik zag een gevoel van opluchting in de groep. Iedereen mag er zijn, ook al zit je er met verschillende gevoelens in. Een mooi voorbeeld van Inclusie (zoals Jitske Kramer in Deep Democracy beschrijft) in combinatie met Holding Space. Je geeft iemand de ruimte er te zijn, met alles wat er is en niet is, waardoor zijn of haar energie beschikbaar komt voor de groep.

Beelden delen

De sessie ging verder en ik vroeg de deelnemers wat zij tijdens de sessie minimaal van mij nodig hadden om er een zinvolle middag van te maken “Zo lang we maar niet met geeltjes hoeven werken en de hele tijd op onze stoel moeten blijven zitten, en we er echt iets mee gaan doen" was een veelgehoorde reactie. Met verschillende ordeningsoefeningen gingen wij systemisch aan de slag, waarbij de deelnemers elkaar en elkaars’ patronen op een actieve manier leerde kennen, ook tijdens het invullen van ieders ‘persoonlijke bijsluiter’.

Ruimte voor verandering

Aan het einde van de middag keken de deelnemers terug op de sessie. Ik hoorde reacties zoals: “Wat is het snel gegaan” en “We zijn meer hetzelfde dan dat ik dacht, maar ook juist heel verschillend, hebben beter naar elkaar geluisterd, hier kunnen we wat mee.” Er waren verrassende inzichten opgedaan en er was ruimte gekomen om afspraken te maken hoe elkaars kwaliteiten in te zetten en nog effectiever samen te werken. De groep hield zich niet langer bezig met het tweede scherm en bevond zich in het hier en nu. Door de blik op elkaar gericht te houden, kwamen issues boven tafel en kon worden gewerkt aan een betere samenwerking.

Holding Space is het vliegwiel voor verandering. Voor teamleiders en leidinggevenden is het fijn om te weten hoe je de juiste flow in een groep krijgt. Een aantal aandachtspunten zijn:

  • Aanwezig zijn, volledig aanwezig zijn.
  • Ruimte openhouden, ook voor het verschil.
  • Met compassie luisteren.
  • Oordeel uitstellen.

De komende tijd ga ik meer publiceren over het thema Holding Space en het werken met teams naar de Next Level.Eerder al wat weten? Neem contact op!

Annelies Meijers
www.amkwadraat.nl
06-54200543

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep