Implementatiebegeleiding naar Het Nieuwe Werken: FLOW!

De term ‘Het Nieuwe Werken’ zal niemand zijn ontgaan. Het lijkt dé hype van de afgelopen jaren. Volgens AM Kwadraat is Het Nieuwe Werken geen hype, maar zal de manier van werken de komende jaren structureel en ingrijpend veranderen.

Het is een voorwaarde voor het werken in de maatschappij waarin we leven en die voor ons ligt. AM Kwadraat helpt organisaties bij de ontwikkeling en implementatie naar Het Nieuwe Werken!

Duurzame resultaten met Het Nieuw Werken volgens AM Kwadraat

Het Nieuwe Werken gaat over duurzaam resultaat:

  • Het slimmer en efficiënter werken (met een behoorlijke kostenbesparing)
  • Het werken doe je onafhankelijk van tijd en plaats
  • Het Nieuwe Werken is gebaseerd op vertrouwen en resultaat, in plaats van wantrouwen, control en aanwezigheid

Het Nieuwe Werken gaat uit van de professionele deskundigheid van de medewerker, die resultaatgerichte afspraken zelfstandig na komt. Werkomgeving, moderne techniek (ICT) en HR ondersteunen dit proces hierbij.

Diverse invalshoeken: AM Kwadraat adviseert een integrale aanpak!

AM Kwadraat ervaart dat een integrale aanpak van HNW het meest succesvolle en toekomstbestendige resultaat geeft. Hierbij wordt het accent gelegd op implementatiebegeleiding die past bij úw organisatie!

De medewerker moet weten hoe hij het beste gebruik kan maken van de nieuwe voorzieningen en hoe hij werkelijk ‘anders kan gaan werken’. En daarnaast moet de leidinggevende op een andere wijze gaan leidinggeven: meer vanuit vertrouwen. Sturen op resultaat en niet op aanwezigheid! Kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van de nieuwe werkomgeving, ander gedrag en het helder krijgen wat de waarden en normen zijn die bij HNW binnen uw organisatie passen is van groot belang!

Afdrukken