Afsluiting vijfde editie leerlijnen projectwerken Provincie Noord-Brabant

Op 27 juni was de afsluitende bijeenkomst van alweer de 5e editie van de drie leerlijnen projectwerken voor Provincie Noord-Brabant.

Deze editie was het de beurt voor twee groepen projectleiders en een groep projectondersteuners. Tijdens deze vrolijke middag met verbeeldende, creatieve presentaties zijn de certificaten uitgereikt. Daarnaast werden de verzamelde verhalen van alle deelnemers uitgedeeld in de vorm van een blogboekje. Tijdens de leerlijn wordt elke deelnemer gevraagd een persoonlijk blog te schrijven waarin de transfer naar de praktijk wordt beschreven. Vaak wonderlijk mooie verhalen waarin ook de persoonlijke issues en groei naar voren komen.

Opdrachtgeefster: “Wat mooi ook dit jaar weer de ontwikkeling van deelnemers te zien en hoe zij dit zelf ook ervaren. Gaat natuurlijk over het beter toepassen van projectmanagement; de tools en vooral samen met jouw opdrachtgever de opdracht scherp krijgen; maar vooral de persoonlijke ontwikkeling; die is zichtbaar en merkbaar in de persoonlijke gesprekken maar ook tijdens de presentatie van de waagstukken”. De combinatie van de 'harde Prince2-tools' en de zachtere, systemische veranderstrategieën maken deze opleiding zo sterk.

Enkele mooie uitspraken van deelnemers tijdens de waagstukken:

De zachte kant is de harde voorwaarde om een goede projectleider te zijn.

Ik ging voor het (her)inneren van het projectmatig werken, maar ben daarnaast gegaan naar (her)toepassen in de praktijk. Deze training bleek daarnaast het opfrissen van mijn eigen ik; een herwaardering van mezelf.

Openbaring in deze training projectmanagement is de zachte kant in het projectleiderschap - daardoor is mijn handelen zoveel rijker geworden. Van mono-view naar poly-view

Ervaringen groeipotentieel meten

Bij iedere start van de training wordt tijdens het intakegesprek een nulmeting gehouden. Na de laatste trainingsdag in juni, is naast de eindmeting, ook weer dezelfde nulmeting opnieuw ingevuld. Zo kan het groeipotentieel worden bekeken zoals deelnemers dit zelf ervaren.

Bij alle onderdelen zien wij terug dat deelnemers het gevoel hebben zich positief te hebben ontwikkeld tijdens de training; grofweg vergelijkbare cijfers met afgelopen jaren. Waarbij de ontwikkeling rond 'heldere opdrachtformulering', 'rolvastheid taken OG-ON' en persoonlijke effectiviteit bijzonder hoog scoren.

Met hartelijke dank aan mede-trainers Ellen Budde en Arianne Simons en de co-trainers vanuit de opdrachtgever: Martijn Koobs, Petra Romer en Anita Smits!

2016 3 amkwadraat lemniscaat

 

Afdrukken