Doorontwikkeling VU Smart@Work

In het voorjaar van 2013 is Annelies Meijers gestart met een opdracht onder de naam 'Projectleider doorontwikkeling VUSmart@Work' voor de Initium Faculteit der Rechtsgeleerdheid en daarna voor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte.

Deze faculteiten werkten sinds enige tijd binnen een vorm van het VU Smart@Work-concept. Zij heeft het initiatief genomen een analyse te maken van de beleving ten aanzien van VU Smart@Work en welke verbeteringen uitgevoerd moet worden, op zoek naar de 'vraag achter de vraag'.

De evaluatie heeft een integrale focus, met specifiek de onderdelen:

  • Fysieke werkomgeving
  • Digitale werkomgeving
  • Sociale werkomgeving
  • Organisatorische zaken in relatie tot huisvesting

Het analyseren van positieve zaken, aandachtspunten, hiaten en fouten bij de inrichting en gebruik van deze werkomgevingen kunnen voor andere initiatieven binnen de VU dienen als referentie. Denk daarbij aan thema's als concentratie, samenwerken, bereikbaarheid, ontvangst van verschillende doelgroepen. Maar ook hoe het docent-studenten-gebied effectief kan worden gebruikt; wat hebben de gebruikers van de faculteit hierbij nodig, waar gaat het hen echt om.

Tags: advies, HNW, onderwijs, VU, smart@work, faculteiten, huisvestingsbeleving

Afdrukken