Film #FLOW - Flexibel Leren Ontmoeten Werken binnen HvA

Aanleiding film #FLOW binnen de Hogeschool van Amsterdam  

#FLOW is een film die zichtbaar maakt welke initiatieven er zijn rond #FLOW (HNW)  Flexibel Leren Ontmoeten Werken binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Ellen Budde en Annelies Meijers hebben deze film als onderdeel van het #FLOW (HNW) Kennisplein ontwikkeld. Een film waarin de interactie tussen student en docent centraal staat! In de #FLOW!

Achtergrondinformatie ontwikkeling film #FLOW (HNW)

Ellen Budde en Annelies Meijers hebben in 2011 een brede inventarisatie gemaakt binnen de Hogeschool van Amsterdam binnen alle domeinen, staven en diensten op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW) met als doel een kennisplein te ontwikkelen rond dit onderwerp. Het onderzoek is HvA-breed uitgevoerd: dus bij de domeinen die onlangs naar de nieuwbouw van de Amstelcampus zijn gegaan, of in de toekomst gaan en de domeinen op de bestaande locaties. Dit in opdracht van Kees Lammers, directeur Bureau Nieuwbouw HvA /directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA.

Film #FLOW (HNW)

Deze inventarisatie heeft als input gediend voor een film rond #FLOW (HNW). Liever gebruiken wij in plaats van HNW het woord #FLOW: Flexibel Leren Ontmoeten en Werken. Want daar gaat het om: de interactie tussen student en docent optimaal ondersteunen, zodat ieder in de #FLOW komt! Deze film is in de week van 13 februari intern binnen de HvA uitgebracht.

Het doel van de film is het zichtbaar maken van de initiatieven die er zijn rond #FLOW (HNW) binnen de HvA. En is onder andere te gebruiken bij de implementatiebegeleiding naar naar #FLOW (bijvoorbeeld inspiratiesessies, workshops en trainingen). Het is een onderdeel van het ontwikkelde #FLOW Kennisplein. Een film waarin de student en docent centraal staan!

Opbouw

De film kent drie onderdelen gelijk aan de drie pijlers waarop het #FLOW is gebaseerd. Het betreft de onderdelen Werkomgeving, Digitaal/ICT en Mentaal. De integrale aanpak komt in deze film tot uitdrukking!Drie pijlers

Wat zien we terug in de film op gebied van de...

Werkomgeving
De flexibele inrichting van ruimtes, het werken met activiteit gerelateerde werkplekken, alternatieve plekken om les te geven, zoals een loungeplek, de basiswerkplek, de concentratiewerkplek en de vergader- en overlegruimtes komen terug. Daarbij worden beelden getoond van de nieuwe gebouwen zoals het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis (onderdeel Amstelcampus). Maar ook van een bestaand gebouw: waarin de ruimtes opnieuw zijn ingericht volgens principes van het nieuwe werken, zoals het kenniscentrum in het Jan Bommerhuis (JBH). Docenten zie je terug op hun favoriete werkplek die zeer uiteenlopend zijn!


Digitaal/ICT
Het digitale onderdeel is door de intensieve samenwerking met de afdeling IT samengesteld. Hierin zijn de nieuwe middelen te zien als laptops, smartphones, mobiele telefoons en printing on demand. Maar ook onderdelen van DLWO zoals webcollege, skype coaching zien we terug.


Mentaal
Het onderdeel mentaal gaat over hoe wij willen werken binnen de HvA: de visie op Creating Tomorow; #FLOW zoals resultaatsturing, leidinggeven vanuit vertrouwen, bereikbaarheid, thuiswerken, goede balans privé-werk, het binden en boeien van jonge talenten, interactie met de buurt, samenwerken, ontmoeten, kennisdelen.

Tags: advies, implementatiebegeleiding, HNW, praktijkvoorbeeld HNW, praktijkvoorbeeld training & coaching, hva, FLOW, kennisplein, hogeschool

Afdrukken